Game K

Liên hệ với chúng tôi

Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài

Thành lập công ty vốn nước ngoài là một hình thức đầu tư được khuyến khích tại Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, để thành lập công ty vốn nước ngoài, nhà đầu tư cần đáp ứng một số điều kiện nhất định. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết các điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam.

1. Nhà đầu tư:

 • Có tư cách pháp lý hợp lệ: Nhà đầu tư nước ngoài phải là tổ chức, cá nhân có tư cách pháp lý hợp lệ theo quy định của pháp luật nước sở tại.
 • Có đủ năng lực tài chính: Nhà đầu tư nước ngoài phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư.
 • Có kinh nghiệm kinh doanh: Nhà đầu tư nước ngoài có thể được yêu cầu có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực dự án đầu tư.

2. Dự án đầu tư:

 • Phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam: Dự án đầu tư phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, không vi phạm các quy định về an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đạo đức, phong tục tập quán.
 • Có hiệu quả kinh tế: Dự án đầu tư phải có hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
 • Có khả năng thực hiện: Dự án đầu tư phải có khả năng thực hiện, đảm bảo nguồn vốn, công nghệ, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác.

3. Vốn đầu tư:

 • Vốn đầu tư tối thiểu: Vốn đầu tư tối thiểu để thành lập công ty vốn nước ngoài được quy định cụ thể theo từng ngành nghề kinh doanh.
 • Nguồn gốc vốn đầu tư: Vốn đầu tư có thể là vốn tự có của nhà đầu tư nước ngoài hoặc vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

4. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp: Mẫu đơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
 • Dự án đầu tư: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Giấy phép đầu tư: Do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.
 • Điều lệ công ty: Do nhà đầu tư nước ngoài lập.
 • Danh sách thành viên/cổ đông: Ghi rõ tên, địa chỉ, quốc tịch, tỷ lệ góp vốn/cổ phần của từng thành viên/cổ đông.
 • Giấy ủy quyền (nếu có): Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của công ty.

5. Thủ tục đăng ký thành lập công ty:

 • Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, lao động, hải quan…

Ngoài các điều kiện trên, nhà đầu tư nước ngoài cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Tên công ty: Tên công ty phải bằng tiếng Việt và có thể có tên tiếng nước ngoài.
 • Trụ sở chính: Trụ sở chính của công ty phải đặt tại Việt Nam.
 • Ngôn ngữ sử dụng: Ngôn ngữ sử dụng trong công ty là tiếng Việt.
 • Nghiêm thủ luật pháp Việt Nam: Công ty vốn nước ngoài phải nghiêm thủ luật pháp Việt Nam và chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc thành lập công ty vốn nước ngoài cần đáp ứng nhiều điều kiện và thủ tục phức tạp. Do đó, nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc các chuyên gia tư vấn để được hướng dẫn cụ thể.

Lưu ý:

 • Các quy định về thành lập công ty vốn nước ngoài có thể thay đổi theo thời gian.
 • Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của luật sư hoặc các chuyên gia tư vấn để được hướng dẫn cụ thể.

Tags

Share this post:

Bài viết liên quan
Chuyên Mục

Cung cấp thệ thống PBN mạnh mẽ giúp bạn có cơ vào top nhanh chống, với hơn 100+ domain VN , và domain quốc tế, hỗ trợ 30+ lĩnh vực khác nhau.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore