Game K

Liên hệ với chúng tôi

Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế xuất nhập khẩu hàng Trung Quốc: Đơn giản và dễ hiểu

Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu bao gồm:

 • Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam: Bao gồm cả hàng hóa từ thị trường trong nước đưa vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan đưa ra thị trường trong nước.
 • Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài: Bao gồm cả phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.
 • Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan: Bao gồm cả phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi nhập khẩu.
 • Hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

Cụ thể:

 • Đối với hàng hóa xuất khẩu:
  • Chủ hàng hóa xuất khẩu.
  • Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu.
  • Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế.
 • Đối với hàng hóa nhập khẩu:
  • Chủ hàng hóa nhập khẩu.
  • Tổ chức nhận ủy thác nhập khẩu.
  • Người được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế.
  • Người xuất cảnh, nhập cảnh có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

Lưu ý:

 • Trường hợp hàng hóa được miễn thuế xuất nhập khẩu: Người được hưởng ưu đãi miễn thuế xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tạm thời: Người xuất khẩu, nhập khẩu tạm thời phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu tại:

 • Bộ luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016: [đã xoá URL không hợp lệ]
 • Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan: https://www.customs.gov.vn/
 • Website của các công ty dịch vụ tư vấn thuế xuất nhập khẩu.

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi xác định giá tính thuế xuất Nhập Hàng Trung Quốc:

1. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Thông tư 205/2010/TT-BTC quy định về trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) và Biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên.

2. Phương pháp xác định giá tính thuế:

 • Giá trị giao dịch thực tế (Giá CIF): Đây là phương pháp phổ biến nhất, áp dụng cho đa số các loại hàng hóa. Giá CIF bao gồm giá trị hàng hóa, phí vận chuyển và phí bảo hiểm.
 • Giá trị hải quan ước tính: Áp dụng cho các trường hợp không thể xác định được giá trị giao dịch thực tế, ví dụ như hàng hóa do người liên quan nhập khẩu.
 • Giá trị tái nhập khẩu: Áp dụng cho các trường hợp hàng hóa xuất khẩu sau đó được nhập khẩu trở lại Việt Nam.

3. Các khoản chi phí được cộng vào giá tính thuế:

 • Phí vận chuyển quốc tế: Phí vận chuyển hàng hóa từ nơi xuất khẩu đến nơi nhập khẩu.
 • Phí bảo hiểm quốc tế: Phí bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
 • Phí bốc dỡ hàng hóa tại cảng xuất và cảng nhập.
 • Phí hoa hồng, môi giới (nếu có).
 • Các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc mua bán hàng hóa (ví dụ: phí kiểm tra chất lượng, phí chứng nhận xuất xứ,…).

4. Một số lưu ý khác:

 • Cần đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các chứng từ liên quan đến việc xác định giá tính thuế.
 • Trường hợp giá trị khai báo thấp hơn giá trị thực tế, cơ quan hải quan có thể tiến hành điều chỉnh giá tính thuế và áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.
 • Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn thuế để đảm bảo việc xác định giá tính thuế được thực hiện chính xác và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý:

 • Thuế suất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hàng hóa, mã HS và Hiệp định thương mại tự do (FTA) áp dụng.
 • Doanh nghiệp cần cập nhật thông tin về thuế suất thuế nhập khẩu mới nhất để thực hiện khai báo hải quan chính xác.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại:

 • Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan: https://www.customs.gov.vn/
 • Bộ Tài chính: https://mof.gov.vn/
 • Website của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên: [đã xoá URL không hợp lệ]

Lời khuyên:

 • Doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ của các công ty tư vấn thuế uy tín để được tư vấn và hỗ trợ về việc xác định giá tính thuế xuất nhập khẩu khi sử dụng dịch vụ nhập hàng Trung Quốc.

Tags

Share this post:

Bài viết liên quan
Chuyên Mục

Cung cấp thệ thống PBN mạnh mẽ giúp bạn có cơ vào top nhanh chống, với hơn 100+ domain VN , và domain quốc tế, hỗ trợ 30+ lĩnh vực khác nhau.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore